Thursday, September 19, 2013

Projekti lõpetamine...Tallinna Lepistiku Lasteaed võttis aastatel 2011-2013 osa rahvusvahelisest projektist „The children of Europe sing and dance“. Samas projektis osalevateks partnerriikideks olid veel lasteaiad Bulgaariast, Lätist, Sloveeniast ja Türgist. Viimane projekti kohtumine toimus mais 2013 Türgis. Kohtumise juhtivaks teemaks oli „Partnerluse eesmärkide ja tulemuste hindamine“.

Projekti üldisteks eesmärkideks olid:
·         anda lastele teadmisi partnerriikide igapäevaelu kohta;
·         õppida erinevate riikide kombeid ja tavasid;
·         saada teadmisi riikide sotsiaalse ja loodusliku keskkonna kohta;
·         kujundada laste väärtusi, enesehinnangut, käitumist;
·         motiveerida lapsi õppima ja huvituma teistest keeltest;
·         mitmekesistada ja suurendada õpetamise ja hariduse kvaliteeti.

Riikide vahel toimus tihe koostöö ning omavahel  vahetati laule, tantse, kaarte jpm huvitavat. Oleme koos lastega esitanud võõrkeelseid laule ka oma jõulupeol ning saatnud video rahvatantsu ja rahvariiete tutvustamiseks. Samuti oli kõikide maade õpetajatel hea võimalus partnerriike külastada ja seeläbi saada palju häid kogemusi, ideid oma töö korraldamiseks. Novembris 2011 käisid 4 meie lasteaia õpetajat Bulgaarias, mais 2012 käisime Lätis ning Eestit ja meie lasteaeda külastasid meie partnerid aprillis 2013.

Konkreetsed projekti teemad igale partnerriigile olid järgmised:
 •  lastelaulud (4 valdkonda – minu perekond, loodus, pühad ja folkloor); 
 •  traditsioonilised tantsud; 
 •  rahvuspillid; 
 •  kuulsad muusikud; 
 •  pühad ja traditsioonid (2 valdkonda – lihavõtted ja jõulud).
Lõpptulemusena valmisid igal riigil:
 • Laulude kollektsioon partnerriikide lauludest (teemadeks perekond, loodus, pühad, folkloor); 
 •  MS PowerPointi esitlus iga riigi rahvuspillide kohta; 
 •  Videolindistus rahvustantsude ja  - riiete kohta; 
 •  Ühine ajaleht „Meie kuulsad muusikud“; 
 •  Kontsert „Euroopa lapsed laulavad ja tantsivad“, mis toimus Euroopa päeval.
  • Children’s songs
  • Traditional dances
  • Traditional musical instruments
  • Famous music performers
  • Holidays and traditions including two thematic blocks - Easter and Christmas
Projektis osalenud Lepistiku lasteaia õpetajad on tehtud töö ja saadud kogemustega väga rahul ning kindlasti on plaanis osa võtta ka edaspidi toimuvatest põnevatest üritustest. Arvame, et selline ettevõtmine on kasulik nii lastele kui ka täiskasvanutele, et saada teadmisi erinevate maade ja nende kultuuri kohta.


Tuesday, June 11, 2013

Euroopa päeva tähistamine

9. mail tähistasime piduliku kontserdiga Euroopa päeva. Meie projekti jaoks oli see samuti oluline pidu, kuna see oli viimane kontsert.
Lapsed olid riietatud rahvariietesse. Laule ja tantse oli harjutatud juba mitu kuud.

 
Aktusel osalesid suuremate rühmade lapsed. Hundude ja Siilide rühma lapsed olid selgeks saanud eesti rahvalaule, samuti läti ja bulgaaria laulu. Türgi laulu esitasid koos lastega õpetajad. Ei puudunud ka tantsud. Sloveenia tants luuaga lõi kogu saali lõbusa meeleolu, samuti läti "Plaukstin Polka". Lastele meeldis väga õppida teiste maade laule ja tantse ning nad nautisid esinemist väga.
 Monday, May 13, 2013

Külaliste vastuvõtt Eestis

 
15-20. aprillil toimus meil projekti kohtumine Tallinnas.Meie kohtumise teemaks oli heade pedagoogiliste kogemuste jagamine ja vahetamine. Kõik partnerid olid selleks korraks hästi ette valmistanud. Türgi kolleegidel oli kaasas huvitav Powerpointi esitlus, lätlastel oli kaasas hoopis näidismaterjal kuidas lastega konnade ooperit teha. Meie  tutvustasime külalistele oma   õpetajate valmistatud praktilisi materjale ja e- päevikut.
 
Peale töö olime planeerinud külalistele ka kultuurilisi tegevusi ja külastusi. Külastasime Tallinna Teletorni, kus giid rääkis meile torni ajaloost ja sellest, mis on nüüd uut ja huvitavat uuesti avatud Teletornis. Samuti käisime ära Tallinna Lennusadamas, mis jättis partenritele eriti sügava mulje. Läti õpetajad ütlesid hiljem, et tulevad oma peredega Eestisse kindlasti tagasi.
 
Käisime vaatamas ja näitamas ka teisi lasteaedasid. Külastamine uut Nõlvaku lasteaeda, see jättis ka meie õpetajatele väga hea mulje ja tegi ka kadedaks. Uus maja, avarad ruumid, bassein, uhke õueala jne. Veel käisime ära Kostivere ja Neeme lasteaedades, kus oli samuti soe vastuvõtt. Meile näidati maja ja erinevaid ruume ja Neeme lasteaias esinesid lapsed väikese muusikalise vahepalaga. Peale lasteaedade visiiti läksime lõunale Nemme Vanakala kõrtsi. Tagasiteel käisime vaatamas Linnamäe Hüdroelektrijaama ja Jägala juga.
 
Ka Bastioni käikude ekskurisoon meeldis partneritele väga. Viimasel õhtusöögil Bogdani restoranis jagasime muljeid projektiga tehtud tegevustest ning kõikide meelest on 2 aastat meie projekti algusest läinud nii kiirelt.
 
Juba juuli kuus saabki meie 2 aastane projekt läbi, jäänud on veel ainult üks kohtumine Türgis (20-25. mai).


      
  
         
 
 

Wednesday, January 2, 2013

JÕULUD EUROOPAS

17. - 21. detsember oli Hundude rühmas nädala teemaks "Jõulud Euroopas". Sellel nädalal rääkisime projekti "Euroopa lapsed laulavad ja tantsivad" maade (Eesti, Läti, Bulgaaria, Sloveenia, Türgi) jõuludest, millised on nende maade kombed ja tavad.

Esmaspäeval ja reedel mängisime vanu Eesti rahvamänge ning rääkisime vanadest Eesti jõulukommetest. Tuletasime ka meelde vabaõhumuuseumis käimist.

Teisipäeval vaatasime Bulgaaria saadetud PowerPoint esitlust nende maa jõulude kohta ning joonistasime kahele kuusele asju-sümboleid, mis Bulgaaria jõuludest meelde jäid (kreeka pähklid, rõngassaiad, suur kaunistustega leib, puuviljad, kõrvitsad jne).

Kolmapäeval vaatasime Sloveenia esitlust nende jõulude kohta ning joonistasime kahele kuusele selle maa jõulusümboleid (hobuserauad, maiustused, õunad, muru, punased seened, lambad, kreeka pähklid jne.).

Neljapäeval rääkisime Läti jõuludest ning vaatasime ka nende saadetud esitlust. Joonistasime ka Läti kahele kuusele sümboleid ja asju, mis nende jõulude kohta meelde jäid (piparkoogid, õlgedest kaunistused, jõulukroonid jne). Saime teada, et Läti kombed sarnanevad üsna palju Eesti omadele.
Uuel aastal (2.jaanuaril 2013) rääkisime ka Türgi uue aasta kommetest, kuna nemad jõule ei tähista. Vaatasime ka nende saadetud esitlust. Lapsed joonistasid kahele kuusele Türgiga seotud asju (ilutulestik, kalkun, väikesed kuusepuud jne). Lapsed said ka teada, mis on kõhutants ning kes jagab kingitusi uusaasta ööl (Noel Baba).

Pilte sellest nädalast:Thursday, October 25, 2012Oktoobri alguses toimus meie projekti raames kohtumine Sloveenias. Meie lasteaiast käisid Sloveenias Anneli, Kerli, Maiu ja Ülle. Kohtumine leidis aset Sloveenia pealinnas Ljubljanas.
Sellel korral oli kohtumisele tulnud palju uusi õpetajaid, keda me ennem polnud kohanud.

Programm oli väga tihe ja meil õnnestus külastada viit erinevat lasteaeda. Üks lasteaeda oli kõige suurem ja see oli ka nende peamaja, teised olid väiksemad majad. Kõik hooned olid väga ilusad, renoveeritud ja kirjutes toonides. Rühmades oli neil samuti 24 last, nagu meie lasteaedades. Ruumid olid aga väiksemad ja väiksem oli ka õueala. Tegevustes oli lastel natuke vabam õhkond kui meil. Lapsed võisid ise valida, mida nad päeval teevad. Väiksemate rühmade lapsed magasid lõunaund, kuid suurematel oli valida, kui nad tahavad siis magavad, kui ei siis ei pea magama. Väga tore oli see, et pooled õpetajadest ja abidest olid mehed. Väga huvitav oli näha mehi lastega tegelemas ja kindlasti meeldib lastele, kui õpetajate seas on ka meessoost inimesi. Lapsed olid ette valmistanud meile väikese esinemise- tantsud ja laulud.Hiljem saime maitsta ka lasteaias pakutavat sööki.

Veel õnnestus meil külastada  Etnoloogilist muuseumi, kus tutvusime lähemalt Sloveenia ajalooga. Meie jaoks oli ette valmistatud ka töötuba, kus meisterdasime näpunukke.

Peale lasteaedade külastuse oli meie jaoks planeeritud ka huvitav ekskurisoon. Eelviimasel päeval sõitsime Ljubljanast 50 kilomeetri kaugusele Bledi. Külastasime mäe otsas olevat võimsat kindlust, kust avanes vaade imelisele järvele ja järve keskel olevale saarele. Õhtul viisid võõrustajad meid kohalikku restorani, kus saime maitsta Sloveenia päraseid toite ja tantsida rahvuslike tantse.
 

 


Kuna keegi meist polnud ennem Sloveenias käinud, siis olime me meeldivalt üllatunud. Inimesed oli väga sõbralikud ja abivalmid, loodus oli imeline ja Ljubljana linn ise oli ka väga kaunis. Õnneks sattus meile ka soe ilm, esimesel päeval sadas küll vihma, kuid teised päevad olid ilusad päikselised ja soojad.

Järgmine kohtumine toimub meil juba Eestis 2013 aasta aprillis. Oleme hakanud juba vaikselt ettevalmistusi tegema. Proovime panna kokku selline programmi, mis oleks külalistele huvitav ja mis tutvustaks meie kultuuri ja kombeid.

 

Monday, October 22, 2012

Projekti tegevused oktoober 2012 - juuli 2013

      
Nr.
Tegevused
Kuupäev
Vastutajad
1.       
Ettevalmistused ja märkmed ajalehe „Kuulsad muusikud“  toimetamiseks ja tegevuste jaotamine (4 lehekülge iga maa)
September – detsember 2012
Kõik partnerid
2.       
Sloveenia saadab valmis presentatsiooni kõigile partneritele
15.okt. 2012
Sloveenia
3.       
Projekti kodulehe informatsiooni täiendamine
perioodiliselt
Kõik partnerid
4.       
Koordinaator lasteaed laeb uut informatsiooni ühistesse rubriikidesse
perioodiliselt
Koordinaator lasteaed
5.       
Iga maa valmistab lühikese presentatsiooni oma maa jõulutraditsioonidest ja saadab selle teistele partnerriikidele (eriline tähelepanu tantsudele ja tavadele)
November 2012
Kõik partnerid
6.       
Jõulukaartide valmistamine ja parterriikide-vaheline saatmine
Detsember 2012
Kõik partnerid
7.       
Igas partnerriikide lasteaias nädal „Jõulud Euroopas“. Iga päev on pühendatud erineva partnerriigi pühale (iga maa traditsioonide esitamine)
17. – 21. detsember 2012
Kõik partnerid
8.       
Iga riik kogub kokku materjalid  nädalast „Jõulud Euroopas“ ja säilitab need lasteaia raamatukogus, et tulevikus neid vaadata või teiste lasteaedadega jagada.
30. detsember 2012
Kõik partnerid
9.       
Ajalehe „Kuulsad muusikud“ elektroonilise variandi saatmine Eesti lasteaiale.
15. jaanuar 2012
Kõik partnerid
10.   
Eesti lasteaed teeb ühisele ajalehele tiitellehe ja ühendab kõik materjalid.
30. jaanuar 2012
Eesti
11.   
Igas lasteaias lahtiste uste päev – tegevuste esitamine  ja erinevate materjalide vaatamiseks pakkumine
Jaanuar 2013
Kõik partnerid
12.   
Eesti lasteaed saadab elektroonilise variandi valmis ajalehest (kõikidele riikidele)
30. jaanuar 2013
Eesti
13.   
Ajalehe printimine ja levitamine
Veebruar 2013
Kõik partnerid
14.   
Partnerriikide õpetamismeetodi või tehnika katsetamine valitud lastegrupiga, selle mõju hindamine
Veebruar 2013
Kõik partnerid
15.   
Küsimustik (piltide ja küsimustega), et hinnata laste teadmisi iga maa kohta
Märts 2013
Sloveenia
16.   
Sloveenia lasteaed saadab küsimustiku kõigile partnerriikidele
Aprill 2013
Sloveenia
17.   
Projekti kohtumine EESTIS.
Juhtiv teema: „Heade pedagoogiliste kogemuste jagamine ja vahetamine“
Aprill 2013
Kõik partnerid
18.   
Ettevalmistused kontserdiks, mis on pühendatud Euroopa Päevale (partnerriikide laulude ja tantsude õppimine, kostüümide ja tausta valmistamine)
Aprill 2013
Kõik partnerid
19.   
Kontsert „Euroopa lapsed laulavad ja tantsivad“, mis on pühendatud Euroopa Päevale
9.mai 2013
Kõik partnerid
20.   
Laste arusaamade ja teadmiste hindamine läbi küsimustiku.
Mai 2013
Kõik partnerid
21.   
Kirjalik arvamus ja hinnang sellest, kuidas projekt on mõjutanud meie asutusi-institutsioone: hariduslikke, munitsipaalasutusi, meediat, koole-lasteaedu.
Juuni 2013
Kõik partnerid
22.   
Projekti kohtumine TÜRGIS.
Juhtiv teema: „Partnerluse eesmärkide ja tulemuste hindamine“
Juuli 2013
Kõik partnerid
23.   
Projekti päevikute lõpetamine
Juuli 2013
Kõik partnerid
24.   
Kahe aasta töö tulemustest ja projekti lõppemisest teatamine kohalikus meedias.
Juuli 2013
Kõik partnerid